www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Kevojärvi

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Kevojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 74.95 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 74.95 - 75.08 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 74.95 m, 75 % todennäköisyydellä yli 74.95 m, 25 % todennäköisyydellä yli 74.96 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 75.08 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 74.95 m ja maksimiarvo 75.36 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 77.32 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 78.89 m, se on havaittu 26.05.1978 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 76.02 m.
  • Havainnot asemalta 6801100 Utsjoki, Kevoniemi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 74.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.76 - 74.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.75 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 74.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.71 - 74.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.70 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 74.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.65 - 74.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.63 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 74.61 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.60 - 74.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.58 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto