www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Kevojärvi

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Kevojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 76.96 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 76.39 - 77.52 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 76.39 m, 75 % todennäköisyydellä yli 76.61 m, 25 % todennäköisyydellä yli 77.28 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 77.52 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 76.15 m ja maksimiarvo 78.24 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 77.31 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 78.89 m, se on havaittu 26.05.1978 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 76.02 m.
  • Havainnot asemalta 6801100 Utsjoki, Kevoniemi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.05. vedenkorkeus on keskimäärin 74.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.60 - 74.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.53 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.05. vedenkorkeus on keskimäärin 76.19 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.81 - 76.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.38 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.06. vedenkorkeus on keskimäärin 74.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.82 - 75.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.77 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 74.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.72 - 74.96 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.29 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.68 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto