www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Kevojärvi

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Kevojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 11.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 74.86 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 74.54 - 77.03 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 74.54 m, 75 % todennäköisyydellä yli 74.65 m, 25 % todennäköisyydellä yli 75.87 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 77.03 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 74.53 m ja maksimiarvo 77.85 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 77.31 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 78.89 m, se on havaittu 26.05.1978 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 76.02 m.
  • Havainnot asemalta 6801100 Utsjoki, Kevoniemi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 11.05. vedenkorkeus on keskimäärin 74.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.65 - 75.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.54 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 27.05. vedenkorkeus on keskimäärin 75.92 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.51 - 76.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 75.13 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 27.06. vedenkorkeus on keskimäärin 74.92 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.80 - 75.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.21 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.73 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 27.07. vedenkorkeus on keskimäärin 74.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.71 - 74.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.66 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto