www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Kevojärvi

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Kevojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä




Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 17.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 75.09 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 75.09 - 75.09 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 75.09 m, 75 % todennäköisyydellä yli 75.09 m, 25 % todennäköisyydellä yli 75.09 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 75.09 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 75.09 m ja maksimiarvo 75.12 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 77.32 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 78.89 m, se on havaittu 26.05.1978 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 76.02 m.
  • Havainnot asemalta 6801100 Utsjoki, Kevoniemi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.11. vedenkorkeus on keskimäärin 74.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.82 - 74.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.80 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 74.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.75 - 74.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.72 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.12. vedenkorkeus on keskimäärin 74.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.67 - 74.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.64 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.01. vedenkorkeus on keskimäärin 74.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.61 - 74.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.60 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto