www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Kevojärvi

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Kevojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 15.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.7.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 74.77 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 74.76 - 74.93 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 74.76 m, 75 % todennäköisyydellä yli 74.76 m, 25 % todennäköisyydellä yli 74.80 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 74.93 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 74.75 m ja maksimiarvo 75.03 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 77.32 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 78.89 m, se on havaittu 26.05.1978 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 76.02 m.
  • Havainnot asemalta 6801100 Utsjoki, Kevoniemi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.07. vedenkorkeus on keskimäärin 74.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.70 - 74.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.66 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.08. vedenkorkeus on keskimäärin 74.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.67 - 74.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.63 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.09. vedenkorkeus on keskimäärin 74.75 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.66 - 74.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.00 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.58 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.10. vedenkorkeus on keskimäärin 74.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.64 - 74.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.56 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto