logo
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Kevojärvi

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Kevojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.5.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.5.2022 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.5.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 77.04 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 76.97 - 77.11 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 76.97 m, 75 % todennäköisyydellä yli 77.02 m, 25 % todennäköisyydellä yli 77.06 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 77.11 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 76.82 m ja maksimiarvo 77.23 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 77.29 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 78.89 m, se on havaittu 26.05.1978 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 76.02 m.
  • Havainnot asemalta 6801100 Utsjoki, Kevoniemi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 11.06. vedenkorkeus on keskimäärin 75.03 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.99 - 75.18 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.39 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.93 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 28.06. vedenkorkeus on keskimäärin 74.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.86 - 75.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.76 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 28.07. vedenkorkeus on keskimäärin 74.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.75 - 74.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.14 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.63 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 28.08. vedenkorkeus on keskimäärin 74.75 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.67 - 74.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.61 m.