www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Inarijoki Karigasniemi

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Inarijoki Karigasniemi > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.1.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 21.1.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.1.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 9.85 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 9.85 - 68.9 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 9.85 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 9.85 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 9.85 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 68.9 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 9.85 m3/s ja maksimiarvo 206 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 477.60 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1300.00 m3/s, se on havaittu 24.05.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 170.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           98.62           44.245          
  2           439.71           28.054          
  3           536.18           35.645          
  4           597.92           42.054          
  5           643.63           47.244          
  6           679.98           51.556          
  7           710.18           55.234          
  8           736.01           58.436          
  9           758.59           61.270          
  10           778.64           63.810          
  15           854.81           73.622          
  20           908.15           80.607          
  30           982.65           90.479          
  40           1035.18           97.498          
  50           1075.78           102.951          
  60           1108.89           107.411          
  70           1136.84           111.185          
  80           1161.03           114.457          
  90           1182.34           117.345          
  100           1201.40           119.930          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6800510 Inarijoki Karigasniemi havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto