www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Inarijoki Karigasniemi

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Inarijoki Karigasniemi > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 36.34 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 22.10.2018 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 484.03 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1300.00 m3/s, se on havaittu 24.05.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 170.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           102.33           45.365          
  2           445.87           28.764          
  3           543.03           36.547          
  4           605.21           43.119          
  5           651.25           48.440          
  6           687.86           52.862          
  7           718.27           56.633          
  8           744.29           59.916          
  9           767.03           62.821          
  10           787.23           65.426          
  15           863.95           75.486          
  20           917.66           82.648          
  30           992.70           92.770          
  40           1045.60           99.967          
  50           1086.50           105.557          
  60           1119.85           110.130          
  70           1148.00           114.000          
  80           1172.36           117.355          
  90           1193.83           120.316          
  100           1213.02           122.966          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6800510 Inarijoki Karigasniemi havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto