www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Inarijoki Karigasniemi

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Inarijoki Karigasniemi > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 11.5.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 433 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 218 - 679 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 218 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 346 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 559 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 679 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 190 m3/s ja maksimiarvo 1040 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 477.44 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1300.00 m3/s, se on havaittu 24.05.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 170.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           101.79           43.476          
  2           439.88           27.566          
  3           535.50           35.025          
  4           596.70           41.323          
  5           642.00           46.423          
  6           678.03           50.661          
  7           707.97           54.275          
  8           733.57           57.421          
  9           755.95           60.205          
  10           775.83           62.701          
  15           851.33           72.342          
  20           904.20           79.207          
  30           978.04           88.907          
  40           1030.11           95.804          
  50           1070.36           101.162          
  60           1103.17           105.544          
  70           1130.88           109.253          
  80           1154.85           112.468          
  90           1175.98           115.306          
  100           1194.87           117.845          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6800510 Inarijoki Karigasniemi havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto