www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Inarijoki Karigasniemi

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Inarijoki Karigasniemi > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 12.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.5.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 545 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 244 - 763 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 244 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 405 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 644 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 763 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 235 m3/s ja maksimiarvo 1060 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 480.53 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1300.00 m3/s, se on havaittu 24.05.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 170.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           99.88           44.835          
  2           442.47           28.428          
  3           539.37           36.120          
  4           601.38           42.615          
  5           647.29           47.874          
  6           683.80           52.244          
  7           714.13           55.971          
  8           740.08           59.216          
  9           762.76           62.087          
  10           782.90           64.661          
  15           859.41           74.603          
  20           912.98           81.683          
  30           987.81           91.686          
  40           1040.56           98.798          
  50           1081.35           104.324          
  60           1114.60           108.843          
  70           1142.68           112.668          
  80           1166.97           115.984          
  90           1188.38           118.910          
  100           1207.52           121.529          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6800510 Inarijoki Karigasniemi havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto