www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Onnelansuvanto

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Onnelansuvanto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 5.12.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.12.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.12.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 64.45 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 64.45 - 64.45 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 64.45 m, 75 % todennäköisyydellä yli 64.45 m, 25 % todennäköisyydellä yli 64.45 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 64.45 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 64.45 m ja maksimiarvo 64.76 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 66.49 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 68.18 m, se on havaittu 10.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 65.19 m.
  • Havainnot asemalta 6801000 Onnelansuvanto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 64.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.39 - 64.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.39 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 06.01. vedenkorkeus on keskimäärin 64.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.36 - 64.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.35 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 06.02. vedenkorkeus on keskimäärin 64.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.32 - 64.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.31 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 06.03. vedenkorkeus on keskimäärin 64.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.29 - 64.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.26 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto