www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Onnelansuvanto

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Onnelansuvanto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 10.7.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.7.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.7.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 65.15 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 65.13 - 65.23 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 65.13 m, 75 % todennäköisyydellä yli 65.14 m, 25 % todennäköisyydellä yli 65.17 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 65.23 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 65.04 m ja maksimiarvo 66.32 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 66.49 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 68.18 m, se on havaittu 10.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 65.19 m.
  • Havainnot asemalta 6801000 Onnelansuvanto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 23.07. vedenkorkeus on keskimäärin 64.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.29 - 64.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.18 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 09.08. vedenkorkeus on keskimäärin 64.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.08 - 64.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.97 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 09.09. vedenkorkeus on keskimäärin 63.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.71 - 63.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.24 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.54 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 09.10. vedenkorkeus on keskimäärin 63.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.58 - 63.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.43 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto