www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Onnelansuvanto

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Onnelansuvanto > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 29.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 26.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.6.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1180 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 846 - 1600 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 846 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1070 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1340 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1600 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 750 m3/s ja maksimiarvo 1740 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1179.37 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 2099.00 m3/s, se on havaittu 08.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 531.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           644.73           61.876          
  2           1125.91           39.233          
  3           1262.00           49.849          
  4           1349.10           58.812          
  5           1413.58           66.070          
  6           1464.86           72.101          
  7           1507.46           77.245          
  8           1543.90           81.723          
  9           1575.75           85.685          
  10           1604.04           89.238          
  15           1711.50           102.959          
  20           1786.74           112.729          
  30           1891.84           126.534          
  40           1965.94           136.350          
  50           2023.22           143.976          
  60           2069.93           150.213          
  70           2109.36           155.492          
  80           2143.48           160.067          
  90           2173.55           164.106          
  100           2200.43           167.721          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6801000 Onnelansuvanto havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto