www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Onnelansuvanto

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Onnelansuvanto > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.10.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 27.9.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.10.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 155 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 125 - 223 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 125 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 125 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 173 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 223 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 125 m3/s ja maksimiarvo 394 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1181.55 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 2099.00 m3/s, se on havaittu 08.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 531.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           653.44           60.094          
  2           1128.75           38.103          
  3           1263.18           48.413          
  4           1349.22           57.118          
  5           1412.91           64.166          
  6           1463.56           70.024          
  7           1505.64           75.019          
  8           1541.64           79.368          
  9           1573.10           83.216          
  10           1601.04           86.666          
  15           1707.19           99.993          
  20           1781.51           109.481          
  30           1885.33           122.888          
  40           1958.52           132.422          
  50           2015.10           139.827          
  60           2061.24           145.885          
  70           2100.19           151.011          
  80           2133.89           155.455          
  90           2163.59           159.377          
  100           2190.15           162.888          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6801000 Onnelansuvanto havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto