www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Onnelansuvanto

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Onnelansuvanto > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 150.66 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 21.10.2018 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1959 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1183.15 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 2099.00 m3/s, se on havaittu 08.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 531.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           645.86           62.725          
  2           1129.42           39.771          
  3           1266.19           50.533          
  4           1353.72           59.619          
  5           1418.51           66.976          
  6           1470.05           73.090          
  7           1512.86           78.304          
  8           1549.48           82.844          
  9           1581.49           86.861          
  10           1609.92           90.462          
  15           1717.91           104.371          
  20           1793.52           114.275          
  30           1899.14           128.270          
  40           1973.60           138.221          
  50           2031.17           145.951          
  60           2078.10           152.274          
  70           2117.73           157.624          
  80           2152.02           162.263          
  90           2182.24           166.357          
  100           2209.25           170.021          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6801000 Onnelansuvanto havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto