www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Onnelansuvanto

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Onnelansuvanto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.8.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.8.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.9.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 64.04 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 63.77 - 64.79 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 63.77 m, 75 % todennäköisyydellä yli 63.91 m, 25 % todennäköisyydellä yli 64.30 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 64.79 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 63.76 m ja maksimiarvo 64.91 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 66.50 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 68.18 m, se on havaittu 10.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 65.19 m.
  • Havainnot asemalta 6801000 Onnelansuvanto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.08. vedenkorkeus on keskimäärin 63.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.64 - 63.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.56 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.08. vedenkorkeus on keskimäärin 63.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.71 - 63.96 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.51 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.09. vedenkorkeus on keskimäärin 63.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.59 - 63.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.47 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.10. vedenkorkeus on keskimäärin 63.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.54 - 63.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.42 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto