www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Onnelansuvanto

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Onnelansuvanto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.11.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 64.26 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 64.17 - 64.40 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 64.17 m, 75 % todennäköisyydellä yli 64.23 m, 25 % todennäköisyydellä yli 64.29 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 64.40 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 64.17 m ja maksimiarvo 64.54 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 66.50 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 68.18 m, se on havaittu 10.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 65.19 m.
  • Havainnot asemalta 6801000 Onnelansuvanto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 63.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.63 - 63.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 63.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.63 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 64.21 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.21 - 64.24 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.91 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 64.09 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.08 - 64.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.16 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.07 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 64.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.98 - 64.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.97 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto