www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Onnelansuvanto

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Onnelansuvanto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 24.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.9.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.9.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 64.58 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 64.57 - 64.60 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 64.57 m, 75 % todennäköisyydellä yli 64.57 m, 25 % todennäköisyydellä yli 64.59 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 64.60 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 64.44 m ja maksimiarvo 64.66 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 66.50 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 68.18 m, se on havaittu 10.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 65.19 m.
  • Havainnot asemalta 6801000 Onnelansuvanto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.10. vedenkorkeus on keskimäärin 64.08 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.02 - 64.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.92 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 63.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.87 - 64.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.70 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 64.23 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.18 - 64.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.76 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 64.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.09 - 64.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.03 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto