www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Onnelansuvanto

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Onnelansuvanto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.9.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.9.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.10.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 63.81 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 63.81 - 64.06 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 63.81 m, 75 % todennäköisyydellä yli 63.81 m, 25 % todennäköisyydellä yli 63.84 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 64.06 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 63.81 m ja maksimiarvo 64.24 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 66.49 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 68.18 m, se on havaittu 10.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 65.19 m.
  • Havainnot asemalta 6801000 Onnelansuvanto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 11.10. vedenkorkeus on keskimäärin 63.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.60 - 63.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.56 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 27.10. vedenkorkeus on keskimäärin 63.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.57 - 63.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 63.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.46 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 27.11. vedenkorkeus on keskimäärin 64.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.05 - 64.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.24 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.61 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 27.12. vedenkorkeus on keskimäärin 63.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.98 - 64.02 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.07 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.95 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto