www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Onnelansuvanto

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Onnelansuvanto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 5.6.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.6.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.6.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 66.80 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 66.41 - 67.17 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 66.41 m, 75 % todennäköisyydellä yli 66.65 m, 25 % todennäköisyydellä yli 66.91 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 67.17 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 66.38 m ja maksimiarvo 67.22 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 66.49 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 68.18 m, se on havaittu 10.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 65.19 m.
  • Havainnot asemalta 6801000 Onnelansuvanto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.06. vedenkorkeus on keskimäärin 66.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 66.14 - 66.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 66.89 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 65.54 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 64.90 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.76 - 65.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 65.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.61 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 63.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.83 - 64.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.69 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.08. vedenkorkeus on keskimäärin 63.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.56 - 63.96 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.42 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto