www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Onnelansuvanto

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Onnelansuvanto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 66.92 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 66.15 - 67.48 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 66.15 m, 75 % todennäköisyydellä yli 66.62 m, 25 % todennäköisyydellä yli 67.14 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 67.48 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 66.09 m ja maksimiarvo 68.01 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 66.49 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 68.18 m, se on havaittu 10.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 65.19 m.
  • Havainnot asemalta 6801000 Onnelansuvanto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.02. vedenkorkeus on keskimäärin 64.23 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.23 - 64.23 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.23 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 64.21 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.21 - 64.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.21 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.03. vedenkorkeus on keskimäärin 64.19 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.19 - 64.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.17 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 64.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.15 - 64.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.07 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto