www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Onnelansuvanto

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Onnelansuvanto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 28.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 66.77 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 66.13 - 67.25 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 66.13 m, 75 % todennäköisyydellä yli 66.48 m, 25 % todennäköisyydellä yli 67.02 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 67.25 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 65.62 m ja maksimiarvo 67.45 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1959 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 66.49 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 68.18 m, se on havaittu 10.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 65.19 m.
  • Havainnot asemalta 6801000 Onnelansuvanto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 64.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.03 - 64.09 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.00 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.05. vedenkorkeus on keskimäärin 65.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.78 - 66.14 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 66.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.08 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.06. vedenkorkeus on keskimäärin 64.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 64.58 - 65.02 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 65.61 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 64.30 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 63.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 63.86 - 64.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 64.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 63.77 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto