www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Utsjoki Patoniva

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Utsjoki Patoniva > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 12.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 189 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 100 - 321 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 100 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 148 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 231 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 321 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 100 m3/s ja maksimiarvo 443 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 206.71 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 390.00 m3/s, se on havaittu 26.05.1978 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 83.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           82.95           14.708          
  2           194.34           9.326          
  3           225.84           11.849          
  4           246.00           13.980          
  5           260.92           15.705          
  6           272.79           17.139          
  7           282.65           18.361          
  8           291.09           19.426          
  9           298.46           20.368          
  10           305.01           21.212          
  15           329.89           24.474          
  20           347.30           26.796          
  30           371.63           30.078          
  40           388.78           32.411          
  50           402.04           34.224          
  60           412.85           35.706          
  70           421.98           36.961          
  80           429.88           38.049          
  90           436.84           39.008          
  100           443.06           39.868          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6801100 Utsjoki Patoniva havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto