www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Utsjoki Patoniva

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Utsjoki Patoniva > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 11.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 172 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 75.9 - 289 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 75.9 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 138 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 210 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 289 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 62.4 m3/s ja maksimiarvo 419 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1962 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 207.85 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 390.00 m3/s, se on havaittu 26.05.1978 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 83.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           83.73           14.888          
  2           195.44           9.440          
  3           227.04           11.994          
  4           247.26           14.151          
  5           262.23           15.897          
  6           274.13           17.348          
  7           284.02           18.586          
  8           292.49           19.663          
  9           299.88           20.617          
  10           306.45           21.472          
  15           331.40           24.773          
  20           348.86           27.124          
  30           373.26           30.445          
  40           390.47           32.807          
  50           403.77           34.642          
  60           414.61           36.143          
  70           423.76           37.413          
  80           431.69           38.514          
  90           438.67           39.486          
  100           444.91           40.355          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6801100 Utsjoki Patoniva havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto