www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Utsjoki Patoniva

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Utsjoki Patoniva > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 77.15 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 76.38 - 77.67 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 76.38 m, 75 % todennäköisyydellä yli 76.84 m, 25 % todennäköisyydellä yli 77.49 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 77.67 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 76.27 m ja maksimiarvo 78.40 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 77.31 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 78.89 m, se on havaittu 26.05.1978 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 76.02 m.
  • Havainnot asemalta 6801100 Utsjoki, Kevoniemi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.05. vedenkorkeus on keskimäärin 74.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.51 - 74.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.51 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.05. vedenkorkeus on keskimäärin 76.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 75.59 - 76.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.75 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.06. vedenkorkeus on keskimäärin 74.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.88 - 75.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.32 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.78 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.07. vedenkorkeus on keskimäärin 74.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.73 - 74.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 75.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.66 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto