www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Alaköngäs

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Alaköngäs > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 25.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.6.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1450 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 997 - 2060 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 997 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1270 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1730 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2060 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 817 m3/s ja maksimiarvo 2140 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1546.73 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 2734.60 m3/s, se on havaittu 08.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 692.69 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           840.06           83.987          
  2           1476.07           53.252          
  3           1655.95           67.662          
  4           1771.08           79.828          
  5           1856.31           89.679          
  6           1924.09           97.866          
  7           1980.39           104.847          
  8           2028.56           110.925          
  9           2070.66           116.304          
  10           2108.05           121.126          
  15           2250.09           139.750          
  20           2349.54           153.011          
  30           2488.46           171.749          
  40           2586.40           185.073          
  50           2662.11           195.424          
  60           2723.84           203.890          
  70           2775.96           211.054          
  80           2821.06           217.265          
  90           2860.81           222.747          
  100           2896.34           227.653          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6810110 Alaköngäs havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto