www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Alaköngäs

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Alaköngäs > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 8.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 8.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 169 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 52.0 - 433 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 52.0 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 97.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 304 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 433 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 50.7 m3/s ja maksimiarvo 660 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1962 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1546.73 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 2734.60 m3/s, se on havaittu 08.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 692.69 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           840.06           83.987          
  2           1476.07           53.252          
  3           1655.95           67.662          
  4           1771.08           79.828          
  5           1856.31           89.679          
  6           1924.09           97.866          
  7           1980.39           104.847          
  8           2028.56           110.925          
  9           2070.66           116.304          
  10           2108.05           121.126          
  15           2250.09           139.750          
  20           2349.54           153.011          
  30           2488.46           171.749          
  40           2586.40           185.073          
  50           2662.11           195.424          
  60           2723.84           203.890          
  70           2775.96           211.054          
  80           2821.06           217.265          
  90           2860.81           222.747          
  100           2896.34           227.653          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6810110 Alaköngäs havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto