www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Alaköngäs

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Alaköngäs > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 22.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 176 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 176 - 176 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 176 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 176 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 176 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 176 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 176 m3/s ja maksimiarvo 182 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1962 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1552.17 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 2734.60 m3/s, se on havaittu 08.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 692.69 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           842.00           85.181          
  2           1481.16           54.009          
  3           1661.93           68.623          
  4           1777.63           80.962          
  5           1863.27           90.953          
  6           1931.39           99.257          
  7           1987.97           106.337          
  8           2036.38           112.502          
  9           2078.69           117.957          
  10           2116.27           122.847          
  15           2259.01           141.736          
  20           2358.95           155.186          
  30           2498.55           174.190          
  40           2596.98           187.704          
  50           2673.07           198.201          
  60           2735.11           206.788          
  70           2787.48           214.054          
  80           2832.80           220.353          
  90           2872.75           225.912          
  100           2908.46           230.889          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6810110 Alaköngäs havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto