www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Alaköngäs

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Alaköngäs > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 12.5.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.5.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1090 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 695 - 1590 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 695 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 877 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1290 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1590 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 640 m3/s ja maksimiarvo 2110 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1962 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1549.80 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 2734.60 m3/s, se on havaittu 08.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 692.69 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           853.32           81.311          
  2           1480.16           51.556          
  3           1657.45           65.506          
  4           1770.92           77.285          
  5           1854.92           86.822          
  6           1921.72           94.748          
  7           1977.21           101.507          
  8           2024.69           107.391          
  9           2066.18           112.598          
  10           2103.03           117.267          
  15           2243.02           135.298          
  20           2341.04           148.136          
  30           2477.95           166.277          
  40           2574.49           179.177          
  50           2649.11           189.198          
  60           2709.95           197.394          
  70           2761.32           204.330          
  80           2805.77           210.343          
  90           2844.94           215.650          
  100           2879.96           220.400          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6810110 Alaköngäs havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto