www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Alaköngäs

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Alaköngäs > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 12.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1190 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 730 - 1880 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 730 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 942 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1470 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1880 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 707 m3/s ja maksimiarvo 2510 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1962 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1545.30 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 2734.60 m3/s, se on havaittu 08.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 692.69 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           844.78           82.510          
  2           1475.25           52.316          
  3           1653.57           66.472          
  4           1767.70           78.424          
  5           1852.18           88.102          
  6           1919.37           96.145          
  7           1975.19           103.003          
  8           2022.94           108.974          
  9           2064.67           114.258          
  10           2101.74           118.995          
  15           2242.54           137.292          
  20           2341.12           150.320          
  30           2478.83           168.729          
  40           2575.92           181.818          
  50           2650.98           191.987          
  60           2712.17           200.304          
  70           2763.84           207.342          
  80           2808.55           213.444          
  90           2847.95           218.829          
  100           2883.17           223.649          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6810110 Alaköngäs havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto