www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Polmak

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Polmak > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 22.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 174 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 174 - 174 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 174 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 174 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 174 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 174 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 174 m3/s ja maksimiarvo 255 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1523.01 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 3208.01 m3/s, se on havaittu 08.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 540.62 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           602.91           113.561          
  2           1431.01           72.004          
  3           1665.22           91.487          
  4           1815.12           107.937          
  5           1926.08           121.257          
  6           2014.33           132.327          
  7           2087.65           141.767          
  8           2150.37           149.985          
  9           2205.18           157.257          
  10           2253.87           163.777          
  15           2438.80           188.960          
  20           2568.28           206.890          
  30           2749.16           232.226          
  40           2876.68           250.242          
  50           2975.27           264.237          
  60           3055.64           275.685          
  70           3123.50           285.372          
  80           3182.22           293.770          
  90           3233.97           301.181          
  100           3280.24           307.816          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6890001 Polmak havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto