www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Polmak

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Polmak > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 27.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 23.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.6.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1380 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 833 - 1790 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 833 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1170 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1590 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1790 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 706 m3/s ja maksimiarvo 1920 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1514.41 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 3208.01 m3/s, se on havaittu 08.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 540.62 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           597.70           112.050          
  2           1422.75           71.045          
  3           1656.10           90.270          
  4           1805.44           106.501          
  5           1916.00           119.643          
  6           2003.92           130.565          
  7           2076.97           139.880          
  8           2139.46           147.988          
  9           2194.07           155.164          
  10           2242.57           161.597          
  15           2426.82           186.445          
  20           2555.83           204.136          
  30           2736.04           229.135          
  40           2863.10           246.911          
  50           2961.32           260.720          
  60           3041.40           272.015          
  70           3109.00           281.573          
  80           3167.51           289.859          
  90           3219.07           297.173          
  100           3265.17           303.718          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6890001 Polmak havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto