www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Polmak

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Polmak > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 53.00 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 16.1.2019 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1513.99 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 3208.01 m3/s, se on havaittu 08.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 540.62 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           606.12           109.917          
  2           1423.21           69.693          
  3           1654.31           88.551          
  4           1802.21           104.473          
  5           1911.70           117.366          
  6           1998.78           128.080          
  7           2071.12           137.217          
  8           2133.00           145.172          
  9           2187.09           152.210          
  10           2235.13           158.521          
  15           2417.60           182.896          
  20           2545.36           200.251          
  30           2723.84           224.774          
  40           2849.66           242.212          
  50           2946.93           255.757          
  60           3026.24           266.838          
  70           3093.20           276.214          
  80           3151.14           284.342          
  90           3202.20           291.516          
  100           3247.85           297.937          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6890001 Polmak havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto