logo
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Polmak

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Polmak > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 27.9.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 27.9.2023 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.9.2023 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 389 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 325 - 505 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 325 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 362 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 443 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 505 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 315 m3/s ja maksimiarvo 796 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1522.80 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 3208.01 m3/s, se on havaittu 08.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 540.62 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           626.54           103.729          
  2           1433.18           65.769          
  3           1661.32           83.566          
  4           1807.34           98.592          
  5           1915.42           110.758          
  6           2001.39           120.869          
  7           2072.80           129.492          
  8           2133.90           136.998          
  9           2187.29           143.641          
  10           2234.71           149.597          
  15           2414.85           172.599          
  20           2540.98           188.977          
  30           2717.17           212.119          
  40           2841.39           228.575          
  50           2937.42           241.358          
  60           3015.71           251.815          
  70           3081.81           260.663          
  80           3139.01           268.334          
  90           3189.42           275.104          
  100           3234.49           281.164          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6890001 Polmak havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.