logo
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Polmak

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Polmak > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.6.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 22.6.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.6.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 440 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 382 - 525 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 382 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 409 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 478 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 525 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 377 m3/s ja maksimiarvo 570 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1524.62 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 3208.01 m3/s, se on havaittu 08.06.1968 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 540.62 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           635.82           101.989          
  2           1435.74           64.667          
  3           1661.99           82.165          
  4           1806.79           96.939          
  5           1913.97           108.901          
  6           1999.22           118.843          
  7           2070.04           127.321          
  8           2130.63           134.701          
  9           2183.58           141.233          
  10           2230.61           147.088          
  15           2409.25           169.705          
  20           2534.32           185.808          
  30           2709.05           208.562          
  40           2832.23           224.743          
  50           2927.46           237.312          
  60           3005.10           247.592          
  70           3070.65           256.293          
  80           3127.37           263.835          
  90           3177.36           270.491          
  100           3222.06           276.449          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6890001 Polmak havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.