www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Cærrogæsjokka

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Cærrogæsjokka > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 0.14 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 23.4.2018 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1978 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 7.05 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 17.37 m3/s, se on havaittu 15.02.1999 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1.93 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           0.83           0.984          
  2           6.43           0.624          
  3           8.01           0.793          
  4           9.02           0.935          
  5           9.77           1.051          
  6           10.37           1.147          
  7           10.87           1.229          
  8           11.29           1.300          
  9           11.66           1.363          
  10           11.99           1.419          
  15           13.24           1.638          
  20           14.11           1.793          
  30           15.34           2.012          
  40           16.20           2.169          
  50           16.86           2.290          
  60           17.41           2.389          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  70           17.86           2.473          
  80           18.26           2.546          
  90           18.61           2.610          
  100           18.92           2.668          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6890002 Caerrogaesjokka havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto