www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Cærrogæsjokka

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Cærrogæsjokka > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 26.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 14.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.6.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 7.88 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.33 - 12.4 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 4.33 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 5.98 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 9.88 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 12.4 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 3.25 m3/s ja maksimiarvo 14.0 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1978 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 7.22 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 17.37 m3/s, se on havaittu 15.02.1999 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 2.03 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1.10           0.985          
  2           6.61           0.624          
  3           8.17           0.793          
  4           9.16           0.936          
  5           9.90           1.052          
  6           10.49           1.148          
  7           10.98           1.230          
  8           11.39           1.301          
  9           11.76           1.364          
  10           12.08           1.420          
  15           13.31           1.639          
  20           14.17           1.794          
  30           15.38           2.014          
  40           16.23           2.170          
  50           16.88           2.292          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  60           17.42           2.391          
  70           17.87           2.475          
  80           18.26           2.548          
  90           18.60           2.612          
  100           18.91           2.670          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6890002 Caerrogaesjokka havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto