www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Vækkava

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Vækkava > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 6.6.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.6.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.6.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 321 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 242 - 401 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 242 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 282 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 357 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 401 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 229 m3/s ja maksimiarvo 451 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1974 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 209.87 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 332.80 m3/s, se on havaittu 27.05.1979 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 100.64 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           113.82           13.733          
  2           200.26           8.708          
  3           224.71           11.064          
  4           240.36           13.053          
  5           251.94           14.664          
  6           261.16           16.003          
  7           268.81           17.145          
  8           275.36           18.138          
  9           281.08           19.018          
  10           286.16           19.806          
  15           305.47           22.852          
  20           318.98           25.020          
  30           337.86           28.084          
  40           351.18           30.263          
  50           361.47           31.955          
  60           369.86           33.340          
  70           376.94           34.511          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           383.07           35.527          
  90           388.47           36.423          
  100           393.30           37.226          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6890003 Vaekkava havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto