www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Vækkava

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Vækkava > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 8.70 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 19.1.2019 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1974 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 209.86 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 332.80 m3/s, se on havaittu 27.05.1979 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 100.64 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           115.09           13.377          
  2           200.39           8.482          
  3           224.51           10.777          
  4           239.95           12.714          
  5           251.38           14.283          
  6           260.47           15.587          
  7           268.03           16.699          
  8           274.49           17.667          
  9           280.13           18.524          
  10           285.15           19.292          
  15           304.20           22.258          
  20           317.54           24.370          
  30           336.17           27.355          
  40           349.30           29.477          
  50           359.46           31.125          
  60           367.74           32.474          
  70           374.73           33.615          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           380.77           34.604          
  90           386.11           35.477          
  100           390.87           36.259          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6890003 Vaekkava havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto