www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tenojoen vesistöalue - Vækkava

Vesistöennusteet > Tenojoen vesistöalue > Vækkava > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 17.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 17.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 26.6 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 26.2 - 27.3 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 26.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 26.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 26.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 27.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 26.2 m3/s ja maksimiarvo 33.2 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1974 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 211.87 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 332.80 m3/s, se on havaittu 27.05.1979 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 100.64 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           116.68           13.792          
  2           202.35           8.745          
  3           226.58           11.112          
  4           242.09           13.109          
  5           253.57           14.727          
  6           262.69           16.072          
  7           270.28           17.218          
  8           276.77           18.216          
  9           282.44           19.100          
  10           287.47           19.891          
  15           306.61           22.950          
  20           320.00           25.128          
  30           338.71           28.205          
  40           351.90           30.393          
  50           362.10           32.093          
  60           370.42           33.483          
  70           377.44           34.660          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           383.51           35.680          
  90           388.87           36.580          
  100           393.65           37.385          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6890003 Vaekkava havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto