www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Näätämöjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Heinäkuun alku on ollut melko sateinen Pohjois-Suomessa, minkä johdosta jokien vedenpinnat ovat ajankohtaan nähden hieman koholla. Loppuviikolle on ennustettu lisää sateita Pohjois-Suomeen, ja jokien virtaamat voivat vielä vähän kasvaa nykyisestä. Maaperä on verraten märkä suhteutettuna muuhun Suomeen.

Inarijärven vedenpinta on noin 20 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella. Se pysynee lähellä nykytasoa heinäkuun ajan. Suuren Kemijärven pinta on noussut hieman heinäkuun alun runsaiden sateiden johdosta. Pinta on nyt noin 20 cm ajankohdalle tyypillisen tason yläpuolella. Sen ennustetaan laskevan hieman lähiviikkoina. Lokan ja Porttipahdan vedenkorkeudet ovat hiljalleen nousussa kesän aikana. Molemmat altaat ovat hieman ajankohdan mediaanitason yläpuolella.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 09.07.2020).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Iijärvi
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto