www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Näätämöjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lapin jokien virtaamat ovat kuivan sään seurauksena ajankohdan keskimääräistä pienempiä. Vähä sateisen sään ennustetaan jatkuvan vielä ainakin tämän viikon ja jokien virtaamat jatkavat laskuaan.

Etelä-Lapissa järvien pinnat ovat ajankohdalle tyypillistä tasoa alempana, muualla Lapissa järvien pinnat ovat lähellä ajankohdalle tyypillisiä korkeuksia. Inarijärven pinta on lähellä tavanomaista kesävedenkorkeutta. Kemijärven pinta on nyt tavanomaisella keskikesän tasollaan. Lokan ja Porttipahdan pinnat pysyvät lähellä nykyistä tasoaan, muiden järvien pinnat laskevat kesäajalle tyypilliseen tapaan.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 10.07.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Iijärvi
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto