www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Näätämöjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä-Lapissa virtaamat kasvoivat viime viikon lopussa hiukan alkutalven normaalia suuremmiksi. Muualla Lapissa jokien virtaamat ovat nyt lähellä ajankohdan keskimääräistä. Seuraavien päivien kylmenevä sää pitää Lapissa virtaamat nykyisen suuruisina tai hitaassa laskussa. Kylmenevä sää saa jokiin muodostumaan jäätä, joka voi paikoin nostaa jokien vedenpintoja.

Inarijärven pinta on lähellä ajankohdan mediaanitasoa ja hitaassa laskussa. Kemijärven vedenpinta ja Seitakorvan juoksutus, kuten myös Porttipahdan ja Lokan vedenkorkeudet, ovat tavanomaisissa marraskuun lukemissa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 14.11.2017).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Iijärvi
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto