www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Näätämöjoen vesistöalue - Iijärvi

Vesistöennusteet > Näätämöjoen vesistöalue > Iijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 193.07 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 193.07 - 193.07 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 193.07 m, 75 % todennäköisyydellä yli 193.07 m, 25 % todennäköisyydellä yli 193.07 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 193.07 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 193.07 m ja maksimiarvo 193.09 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1949 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 193.54 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 194.02 m, se on havaittu 29.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 193.22 m.
  • Havainnot asemalta 6900100 Iijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.11. vedenkorkeus on keskimäärin 192.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 192.96 - 192.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 192.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 192.96 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.11. vedenkorkeus on keskimäärin 192.93 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 192.90 - 192.95 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 193.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 192.88 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.12. vedenkorkeus on keskimäärin 192.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 192.82 - 192.85 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 192.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 192.80 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.01. vedenkorkeus on keskimäärin 192.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 192.78 - 192.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 192.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 192.77 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto