www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Näätämöjoen vesistöalue - Iijärvi

Vesistöennusteet > Näätämöjoen vesistöalue > Iijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.1.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 192.76 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 192.76 - 192.76 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 192.76 m, 75 % todennäköisyydellä yli 192.76 m, 25 % todennäköisyydellä yli 192.76 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 192.76 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 192.76 m ja maksimiarvo 192.77 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1949 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 193.56 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 194.29 m, se on havaittu 03.06.1964 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 193.22 m.
  • Havainnot asemalta 6900100 Iijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.01. vedenkorkeus on keskimäärin 192.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 192.74 - 192.75 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 192.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 192.74 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.02. vedenkorkeus on keskimäärin 192.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 192.73 - 192.75 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 192.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 192.72 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.03. vedenkorkeus on keskimäärin 192.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 192.71 - 192.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 192.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 192.70 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.04. vedenkorkeus on keskimäärin 192.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 192.71 - 192.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 192.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 192.69 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto