www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Näätämöjoen vesistöalue - Iijärvi

Vesistöennusteet > Näätämöjoen vesistöalue > Iijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 18.6.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 193.18 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 193.17 - 193.23 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 193.17 m, 75 % todennäköisyydellä yli 193.17 m, 25 % todennäköisyydellä yli 193.19 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 193.23 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 193.17 m ja maksimiarvo 193.28 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1949 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 193.54 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 194.02 m, se on havaittu 29.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 193.22 m.
  • Havainnot asemalta 6900100 Iijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.07. vedenkorkeus on keskimäärin 193.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 193.08 - 193.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 193.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 193.02 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.07. vedenkorkeus on keskimäärin 193.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 192.96 - 193.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 193.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 192.91 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.08. vedenkorkeus on keskimäärin 192.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 192.82 - 192.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 193.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 192.80 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 192.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 192.79 - 192.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 193.00 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 192.76 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto