www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Näätämöjoen vesistöalue - Iijärvi

Vesistöennusteet > Näätämöjoen vesistöalue > Iijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 193.32 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 193.20 - 193.44 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 193.20 m, 75 % todennäköisyydellä yli 193.27 m, 25 % todennäköisyydellä yli 193.36 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 193.44 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 193.17 m ja maksimiarvo 193.47 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1949 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 193.54 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 194.02 m, se on havaittu 29.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 193.22 m.
  • Havainnot asemalta 6900100 Iijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.05. vedenkorkeus on keskimäärin 192.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 192.79 - 192.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 192.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 192.72 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.05. vedenkorkeus on keskimäärin 193.28 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 193.20 - 193.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 193.39 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 193.08 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.06. vedenkorkeus on keskimäärin 192.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 192.93 - 193.02 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 193.12 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 192.89 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 192.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 192.81 - 192.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 193.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 192.76 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto