www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tulomajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lapissa jokien virtaamat ovat lähellä tammikuulle tavanomaisia virtaamia. Virtaamat jatkavat hidasta laskua koko Lapissa. Ensi viikon puoliväliin ennustetaan suojasäätä Etelä-Lappiin, jonka seurauksena jokien virtaamat voivat hiukan kasvaa lumen sulannan myötä. Muualla Lapissa sää jatkuu talvisena. Lapin jokiin on muodostunut jäätä, joka on monin paikoin nostanut jokien vedenpintoja. Lumen vesiarvo on Länsi-Lapissa ajankohdan keskimääräistä suurempaa, 120-180 mm, muualla Lapissa lumen vesiarvo on tammikuulle tavanomaista.

Inarijärven pinta on lähellä ajankohdan mediaanitasoa ja hitaassa laskussa, Kaitakosken juoksutus on hiukan ajankohdalle tavanomaista suurempaa. Kemijärven vedenpinta ja Seitakorvan juoksutus, kuten myös Porttipahdan ja Lokan vedenkorkeudet, ovat ajankohdalle tavanomaisissa lukemissa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 19.01.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Lutto
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto