www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tulomajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lapissa jokien virtaamat ovat vielä talvelle tyypilliseen tapaan pieniä. Tällä viikolla uudelleen lämpiävä sää saa aikaan pientä sulamista ja Etelä-Lapissa ja Tornionjoen ala-osalla jokien virtaamat lähtevät hitaaseen nousuun. Yöpakkasten jatkuminen pitää kuitenkin sulamisen pienenä ja varsinainen kevättulva on odotettavissa vasta toukokuussa. Simojoella keskimääräisen suuruinen kevättulvan huippu on odotettavissa toukokuun alkupuolella. Muissa Lapin isoissa joissa kevättulvien ennustetaan olevan toukokuun puolessa välissä tai sen jälkeen, ja tulvista on odotettavissa keskimääräisiä tai sitä suurempia. Lumen vesiarvo on Länsi- ja Meri-Lapissa, sekä Kemihaaran valuma-alueella suurempi kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta, 200-240 mm, muualla Lapissa lumimäärä on ajankohdalle keskimääräinen.

Inarijärven pinta on lähellä ajankohdan mediaanitasoa ja hitaassa laskussa, kuten yleensä tähän aikaan vuodesta. Myös Kaitakosken juoksutus on ajankohdalle tyypillinen. Varsin tavanomainen huhtikuun puolenvälin vesitilanne vallitsee myös Kemijärvessä sekä Lokassa ja Porttipahdassa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 23.04.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Lutto
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto