www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tulomajoen vesistöalue - Lutto

Vesistöennusteet > Tulomajoen vesistöalue > Lutto > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 21.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 20.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 20.1 - 21.9 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 20.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 20.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 21.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 21.9 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 20.1 m3/s ja maksimiarvo 26.2 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1993 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 169.82 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 348.00 m3/s, se on havaittu 22.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 61.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           35.55           25.231          
  2           156.39           15.998          
  3           190.57           20.327          
  4           212.44           23.981          
  5           228.64           26.941          
  6           241.51           29.400          
  7           252.21           31.498          
  8           261.36           33.324          
  9           269.36           34.939          
  10           276.47           36.388          
  15           303.45           41.983          
  20           322.35           45.967          
  30           348.74           51.596          
  40           367.35           55.599          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  50           381.74           58.708          
  60           393.47           61.252          
  70           403.37           63.404          
  80           411.94           65.270          
  90           419.49           66.916          
  100           426.24           68.390          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7200500 Lutto havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto