www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tulomajoen vesistöalue - Lutto

Vesistöennusteet > Tulomajoen vesistöalue > Lutto > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 7.06 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 18.1.2018 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1993 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 168.39 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 348.00 m3/s, se on havaittu 22.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 61.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           36.73           24.197          
  2           155.23           15.342          
  3           188.74           19.494          
  4           210.19           22.999          
  5           226.07           25.837          
  6           238.70           28.196          
  7           249.19           30.207          
  8           258.16           31.958          
  9           266.00           33.508          
  10           272.97           34.897          
  15           299.43           40.263          
  20           317.96           44.084          
  30           343.84           49.482          
  40           362.09           53.321          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  50           376.20           56.303          
  60           387.70           58.742          
  70           397.41           60.806          
  80           405.81           62.596          
  90           413.22           64.175          
  100           419.84           65.589          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7200500 Lutto havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto