www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tulomajoen vesistöalue - Lutto

Vesistöennusteet > Tulomajoen vesistöalue > Lutto > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 11.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 131 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 69.4 - 270 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 69.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 107 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 187 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 270 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 47.3 m3/s ja maksimiarvo 299 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1993 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 169.82 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 348.00 m3/s, se on havaittu 22.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 61.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           35.55           25.231          
  2           156.39           15.998          
  3           190.57           20.327          
  4           212.44           23.981          
  5           228.64           26.941          
  6           241.51           29.400          
  7           252.21           31.498          
  8           261.36           33.324          
  9           269.36           34.939          
  10           276.47           36.388          
  15           303.45           41.983          
  20           322.35           45.967          
  30           348.74           51.596          
  40           367.35           55.599          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  50           381.74           58.708          
  60           393.47           61.252          
  70           403.37           63.404          
  80           411.94           65.270          
  90           419.49           66.916          
  100           426.24           68.390          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7200500 Lutto havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto