www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tulomajoen vesistöalue - Lutto

Vesistöennusteet > Tulomajoen vesistöalue > Lutto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 114.56 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 113.90 - 115.36 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 113.90 m, 75 % todennäköisyydellä yli 114.17 m, 25 % todennäköisyydellä yli 114.80 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 115.36 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 113.63 m ja maksimiarvo 115.61 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1993 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 114.45 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 115.89 m, se on havaittu 22.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 113.43 m.
  • Havainnot asemalta 7200500 Lutto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 112.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.87 - 113.05 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.75 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.05. vedenkorkeus on keskimäärin 113.93 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 113.56 - 114.22 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 114.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 113.01 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.06. vedenkorkeus on keskimäärin 113.09 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 113.04 - 113.21 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.93 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 112.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.79 - 112.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.07 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.67 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto