www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tulomajoen vesistöalue - Lutto

Vesistöennusteet > Tulomajoen vesistöalue > Lutto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.8.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.8.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.9.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 112.98 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 112.85 - 113.49 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 112.85 m, 75 % todennäköisyydellä yli 112.88 m, 25 % todennäköisyydellä yli 113.10 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 113.49 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 112.85 m ja maksimiarvo 113.67 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1993 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 114.45 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 115.89 m, se on havaittu 22.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 113.43 m.
  • Havainnot asemalta 7200500 Lutto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 29.07. vedenkorkeus on keskimäärin 112.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.66 - 112.75 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.62 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 15.08. vedenkorkeus on keskimäärin 112.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.64 - 112.83 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.59 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 15.09. vedenkorkeus on keskimäärin 112.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.64 - 112.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.53 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 15.10. vedenkorkeus on keskimäärin 112.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.59 - 112.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.52 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto