www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tulomajoen vesistöalue - Lutto

Vesistöennusteet > Tulomajoen vesistöalue > Lutto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.11.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.12.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 113.10 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 113.02 - 113.19 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 113.02 m, 75 % todennäköisyydellä yli 113.07 m, 25 % todennäköisyydellä yli 113.14 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 113.19 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 113.02 m ja maksimiarvo 113.23 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1993 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 114.45 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 115.89 m, se on havaittu 22.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 113.43 m.
  • Havainnot asemalta 7200500 Lutto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.11. vedenkorkeus on keskimäärin 112.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.77 - 112.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.73 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 112.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.75 - 112.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.67 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.12. vedenkorkeus on keskimäärin 113.02 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 113.00 - 113.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.07 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.96 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.01. vedenkorkeus on keskimäärin 112.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.94 - 112.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.93 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto