www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tulomajoen vesistöalue - Lutto

Vesistöennusteet > Tulomajoen vesistöalue > Lutto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.4.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 112.73 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 112.73 - 113.18 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 112.73 m, 75 % todennäköisyydellä yli 112.73 m, 25 % todennäköisyydellä yli 112.78 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 113.18 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 112.73 m ja maksimiarvo 113.70 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1993 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 114.44 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 115.89 m, se on havaittu 22.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 113.43 m.
  • Havainnot asemalta 7200500 Lutto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.02. vedenkorkeus on keskimäärin 112.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.71 - 112.71 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.71 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 112.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.69 - 112.69 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.69 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.03. vedenkorkeus on keskimäärin 112.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.67 - 112.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.69 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.65 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 112.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.63 - 112.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.58 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto