www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tulomajoen vesistöalue - Lutto

Vesistöennusteet > Tulomajoen vesistöalue > Lutto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.1.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.1.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.1.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 112.66 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 112.66 - 112.78 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 112.66 m, 75 % todennäköisyydellä yli 112.66 m, 25 % todennäköisyydellä yli 112.66 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 112.78 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 112.66 m ja maksimiarvo 113.07 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1993 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 114.43 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 115.89 m, se on havaittu 22.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 113.43 m.
  • Havainnot asemalta 7200500 Lutto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.01. vedenkorkeus on keskimäärin 112.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.63 - 112.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.63 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.02. vedenkorkeus on keskimäärin 112.61 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.61 - 112.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.61 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.60 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.03. vedenkorkeus on keskimäärin 112.58 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.57 - 112.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.57 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.04. vedenkorkeus on keskimäärin 112.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.54 - 112.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.50 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto