www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tulomajoen vesistöalue - Lutto

Vesistöennusteet > Tulomajoen vesistöalue > Lutto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 9.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 113.66 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 113.03 - 114.21 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 113.03 m, 75 % todennäköisyydellä yli 113.28 m, 25 % todennäköisyydellä yli 113.93 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 114.21 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 113.02 m ja maksimiarvo 114.34 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1993 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 114.45 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 115.89 m, se on havaittu 22.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 113.43 m.
  • Havainnot asemalta 7200500 Lutto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 10.05. vedenkorkeus on keskimäärin 113.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 113.21 - 113.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 114.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 113.02 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.05. vedenkorkeus on keskimäärin 113.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 113.44 - 114.17 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 114.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 113.13 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 113.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.93 - 113.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.38 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.82 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 112.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.75 - 112.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.64 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto