www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tulomajoen vesistöalue - Lutto

Vesistöennusteet > Tulomajoen vesistöalue > Lutto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 112.83 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 112.83 - 112.88 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 112.83 m, 75 % todennäköisyydellä yli 112.83 m, 25 % todennäköisyydellä yli 112.83 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 112.88 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 112.83 m ja maksimiarvo 113.00 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1993 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 114.45 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 115.89 m, se on havaittu 22.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 113.43 m.
  • Havainnot asemalta 7200500 Lutto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 112.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.69 - 112.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.68 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 112.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.82 - 113.05 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.68 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 112.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.97 - 113.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.96 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 112.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.93 - 112.96 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.92 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto