www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tulomajoen vesistöalue - Lutto

Vesistöennusteet > Tulomajoen vesistöalue > Lutto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 18.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 114.44 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 113.52 - 115.60 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 113.52 m, 75 % todennäköisyydellä yli 114.14 m, 25 % todennäköisyydellä yli 114.72 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 115.60 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 113.52 m ja maksimiarvo 116.05 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1993 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 114.45 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 115.89 m, se on havaittu 22.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 113.43 m.
  • Havainnot asemalta 7200500 Lutto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.07. vedenkorkeus on keskimäärin 112.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.79 - 112.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.72 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.07. vedenkorkeus on keskimäärin 112.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.76 - 112.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.65 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.08. vedenkorkeus on keskimäärin 112.76 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.68 - 112.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.58 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.09. vedenkorkeus on keskimäärin 112.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.66 - 112.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.57 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto