www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tulomajoen vesistöalue - Lutto

Vesistöennusteet > Tulomajoen vesistöalue > Lutto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 114.65 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 113.88 - 115.65 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 113.88 m, 75 % todennäköisyydellä yli 114.33 m, 25 % todennäköisyydellä yli 115.11 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 115.65 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 113.82 m ja maksimiarvo 115.69 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1993 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 114.44 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 115.89 m, se on havaittu 22.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 113.43 m.
  • Havainnot asemalta 7200500 Lutto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.02. vedenkorkeus on keskimäärin 112.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.70 - 112.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.70 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.02. vedenkorkeus on keskimäärin 112.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.68 - 112.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.69 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.67 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.03. vedenkorkeus on keskimäärin 112.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.66 - 112.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.65 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.04. vedenkorkeus on keskimäärin 112.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.63 - 112.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.84 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.58 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto