www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tulomajoen vesistöalue - Lutto

Vesistöennusteet > Tulomajoen vesistöalue > Lutto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 114.70 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 114.04 - 115.64 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 114.04 m, 75 % todennäköisyydellä yli 114.48 m, 25 % todennäköisyydellä yli 115.16 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 115.64 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 113.96 m ja maksimiarvo 115.83 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1993 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 114.45 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 115.89 m, se on havaittu 22.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 113.43 m.
  • Havainnot asemalta 7200500 Lutto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.03. vedenkorkeus on keskimäärin 112.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.64 - 112.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.64 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.04. vedenkorkeus on keskimäärin 112.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.61 - 112.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.66 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.59 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.05. vedenkorkeus on keskimäärin 113.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.98 - 113.81 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 115.11 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.57 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.06. vedenkorkeus on keskimäärin 113.16 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 113.03 - 113.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.85 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto