www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tulomajoen vesistöalue - Lutto

Vesistöennusteet > Tulomajoen vesistöalue > Lutto > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 18.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 114.35 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 113.59 - 115.65 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 113.59 m, 75 % todennäköisyydellä yli 114.13 m, 25 % todennäköisyydellä yli 114.78 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 115.65 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 113.46 m ja maksimiarvo 115.85 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1993 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 114.45 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 115.89 m, se on havaittu 22.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 113.43 m.
  • Havainnot asemalta 7200500 Lutto. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.10. vedenkorkeus on keskimäärin 113.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.98 - 113.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.90 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.10. vedenkorkeus on keskimäärin 112.90 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.81 - 112.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.75 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 112.93 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.78 - 113.05 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.11 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.65 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 112.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.97 - 113.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 113.06 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.94 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto