www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Mankin- ja Espoonjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Sateet ovat nostaneet Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamia ja vedenkorkeuksia. Maaperä on kuitenkin etenkin Lounais-Suomessa ollut niin kuivaa, että nousu on ollut vähäistä sateiden jäätyä pääosin maaperään. Esimerksi Yläneenjoen virtaman oltua lähes nollassa toukokuun lopusta alkaen se kasvoi viime viikolla hitusen verran. Myös Sirppu- ja Aurajoen virtaamat ovat viimein kasvaneet edes vähän. Etelärannikon joista Vantaanjoen virtaama on kasvanut ajankohdan tavanomaisen suuruiseksi. Seuraavan viikon aikana jokien virtaamat pysynevät entisellään, jos loppuviikon sääennusteiden suurimmat sademäärät eivät toteudu.

Etelä-Suomen säännöstellyt järvet ovat hieman ajankohdan keskitasoja alempana, mutta monet pienet luonnontilaiset järvet ovat selvästi tavanomaista alempana. Tuusulanjärven vedenkorkeus on lähellä ajankohdan mediaanitasoa, jolla se pysynee myös syyskuun lopulla. Hiidenveden ja Lohjanjärven vedenkorkeudet ovat noin 5 cm ajankohdan mediaania alempana. Syyskuun lopulla Lohjanjärvi pysyy lähellä nykyistä, Hiidenvesi laskee hiukan. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on yli 10 senttiä ajankohdan keskimääräistä alempana ja pysyy ennusteen mukaan tämän hetken tasolla vielä seuraavallakin viikolla.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus ei ole juurikaan noussut sateista huolimatta, vaan on edelleen yli 10 cm ajankohdan keskitasoa alempana. Nousua ei ole luvassa vielä syyskuun lopussakaan. Myös Painion vedenkorkeus on selvästi ajankohdalle tyypillistä alempana, ennusteen mukaan se nousee seuraavan kahden viikon aikana hieman.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 18.09.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Bodominjärvi (Bodom)
Espoonjoki Kauklahti
Espoonjoki moottoritien silta
Lippajärvi
Mankinjoki kehä III:n silta
Pitkäjärvi
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto