logo
 

Vesistöennusteet: Mankin- ja Espoonjoen vesistöalue - Bodominjärvi

Vesistöennusteet > Mankin- ja Espoonjoen vesistöalue > Bodominjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.12.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.11.2023 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.12.2023 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.08 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.817 - 1.65 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.817 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.908 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.34 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.65 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.812 m3/s ja maksimiarvo 1.98 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1.66 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 2.84 m3/s, se on havaittu 25.12.2019 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 0.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           0.65           0.123          
  2           1.56           0.078          
  3           1.81           0.099          
  4           1.98           0.117          
  5           2.10           0.131          
  6           2.19           0.143          
  7           2.27           0.153          
  8           2.34           0.162          
  9           2.40           0.170          
  10           2.46           0.177          
  15           2.66           0.204          
  20           2.80           0.224          
  30           3.00           0.251          
  40           3.13           0.270          
  50           3.24           0.286          
  60           3.33           0.298          
  70           3.40           0.308          
  80           3.47           0.317          
  90           3.52           0.326          
  100           3.58           0.333          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 8102520 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.