www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Mankin- ja Espoonjoen vesistöalue - Mankinjoki, kehä III silta

Vesistöennusteet > Mankin- ja Espoonjoen vesistöalue > Mankinjoki, kehä III silta > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 26.9.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 26.9.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.10.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.50 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.50 - 5.87 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.50 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.50 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.69 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 5.87 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.50 m3/s ja maksimiarvo 8.62 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1997 - 2011 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 10.72 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 13.48 m3/s, se on havaittu 09.01.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 6.72 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           7.20           0.830          
  2           10.37           0.526          
  3           11.26           0.668          
  4           11.84           0.789          
  5           12.26           0.886          
  6           12.60           0.967          
  7           12.88           1.036          
  8           13.12           1.096          
  9           13.33           1.149          
  10           13.52           1.197          
  15           14.23           1.381          
  20           14.72           1.512          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  30           15.41           1.697          
  40           15.90           1.828          
  50           16.28           1.931          
  60           16.59           2.014          
  70           16.85           2.085          
  80           17.07           2.146          
  90           17.27           2.201          
  100           17.45           2.249          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 8102900 Mankinjoki kehä III:n silta havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto