Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Palokkajärvi

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Palokkajärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.4.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.4.2022 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.4.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 9.66 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 3.53 - 16.8 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 3.53 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 6.75 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 13.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 16.8 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.40 m3/s ja maksimiarvo 21.4 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1967 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 16.25 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 30.50 m3/s, se on havaittu 09.05.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 5.61 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           6.61           1.311          
  2           15.29           0.831          
  3           17.74           1.056          
  4           19.32           1.246          
  5           20.48           1.400          
  6           21.40           1.528          
  7           22.17           1.637          
  8           22.83           1.732          
  9           23.40           1.816          
  10           23.91           1.891          
  15           25.85           2.182          
  20           27.21           2.389          
  30           29.10           2.682          
  40           30.44           2.890          
  50           31.47           3.051          
  60           32.32           3.184          
  70           33.03           3.295          
  80           33.64           3.392          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           34.18           3.478          
  100           34.67           3.555          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1404725 Palokkajärvi Lohikoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.