www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Verla

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Verla > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 2.12.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.12.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.12.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 44.1 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 44.1 - 45.1 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 44.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 44.1 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 44.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 45.1 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 44.1 m3/s ja maksimiarvo 46.0 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1996 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 67.43 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 90.80 m3/s, se on havaittu 18.05.2018 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 37.66 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           47.61           3.642          
  2           65.45           2.309          
  3           70.50           2.934          
  4           73.72           3.462          
  5           76.11           3.889          
  6           78.02           4.244          
  7           79.59           4.547          
  8           80.95           4.811          
  9           82.13           5.044          
  10           83.18           5.253          
  15           87.16           6.061          
  20           89.95           6.636          
  30           93.84           7.448          
  40           96.59           8.026          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  50           98.71           8.475          
  60           100.44           8.842          
  70           101.91           9.153          
  80           103.17           9.422          
  90           104.29           9.660          
  100           105.28           9.873          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1408450 Verla havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto