www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Piirteenvirta Ahvio

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Piirteenvirta Ahvio > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 17.5.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 485 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 480 - 500 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 480 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 483 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 492 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 500 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 480 m3/s ja maksimiarvo 505 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 550.27 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 806.00 m3/s, se on havaittu 13.01.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 314.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           356.77           23.882          
  2           530.92           15.142          
  3           580.18           19.240          
  4           611.70           22.699          
  5           635.03           25.500          
  6           653.59           27.828          
  7           669.01           29.813          
  8           682.20           31.542          
  9           693.73           33.071          
  10           703.97           34.442          
  15           742.86           39.738          
  20           770.09           43.509          
  30           808.13           48.837          
  40           834.95           52.626          
  50           855.68           55.569          
  60           872.58           57.976          
  70           886.85           60.013          
  80           899.20           61.780          
  90           910.08           63.338          
  100           919.81           64.733          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 1410200 Piirteenvirta havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Kesäkauden tulvaraja 500 m3/s
 • Minimiraja 130 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto