www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kymijoen vesistöalue - Piirteenvirta Ahvio

Vesistöennusteet > Kymijoen vesistöalue > Piirteenvirta Ahvio > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 28.1.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.3.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 21.17 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 21.07 - 21.65 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 21.07 m, 75 % todennäköisyydellä yli 21.09 m, 25 % todennäköisyydellä yli 21.33 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 21.65 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 21.07 m ja maksimiarvo 21.85 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1970 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 21.33 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 22.02 m, se on havaittu 13.01.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 20.49 m.
  • Havainnot asemalta 1410200 Ahvio, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Kesäkauden tulvaraja 21.13 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 22.05. vedenkorkeus on keskimäärin 21.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 21.06 - 21.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.13 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 21.03 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 08.06. vedenkorkeus on keskimäärin 21.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.97 - 21.03 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.07 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.93 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 08.07. vedenkorkeus on keskimäärin 20.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.69 - 20.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.63 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 08.08. vedenkorkeus on keskimäärin 20.50 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.27 - 20.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 19.95 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto