www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Munakka

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Munakka > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.11.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 28.4.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.4.2022 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 137 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 112 - 225 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 112 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 116 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 171 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 225 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 112 m3/s ja maksimiarvo 281 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto