www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue - Kyrkösjärven täyttöuoma

Vesistöennusteet > Kyrönjoen vesistöalue > Kyrkösjärven täyttöuoma > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 23.81 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 15.4.2021 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2007 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 54.85 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 72.74 m3/s, se on havaittu 24.03.2010 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 33.76 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           35.63           4.529          
  2           52.93           2.871          
  3           57.82           3.648          
  4           60.95           4.304          
  5           63.27           4.835          
  6           65.12           5.277          
  7           66.65           5.653          
  8           67.96           5.981          
  9           69.10           6.271          
  10           70.12           6.531          
  15           73.99           7.535          
  20           76.69           8.250          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  30           80.47           9.261          
  40           83.13           9.979          
  50           85.19           10.537          
  60           86.87           10.994          
  70           88.29           11.380          
  80           89.52           11.715          
  90           90.60           12.010          
  100           91.57           12.275          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 4207200 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto