Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Utajärven allas

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Utajärven allas > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.9.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.9.2021 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.9.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 10.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 10.8 - 13.8 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 10.8 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 10.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 10.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 13.8 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 10.8 m3/s ja maksimiarvo 32.3 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1978 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 75.40 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 149.00 m3/s, se on havaittu 27.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 24.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           26.35           6.670          
  2           70.49           4.229          
  3           82.98           5.374          
  4           90.97           6.340          
  5           96.88           7.122          
  6           101.59           7.772          
  7           105.50           8.327          
  8           108.84           8.810          
  9           111.76           9.237          
  10           114.36           9.620          
  15           124.21           11.099          
  20           131.11           12.152          
  30           140.76           13.640          
  40           147.55           14.699          
  50           152.81           15.521          
  60           157.09           16.193          
  70           160.71           16.762          
  80           163.84           17.255          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           166.60           17.691          
  100           169.06           18.080          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5903810 havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.