Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Utajärven allas

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Utajärven allas > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 24.9.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.9.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.9.2021 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 76.93 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 76.92 - 76.95 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 76.92 m, 75 % todennäköisyydellä yli 76.93 m, 25 % todennäköisyydellä yli 76.94 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 76.95 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 76.92 m ja maksimiarvo 76.97 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1978 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 76.98 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 77.05 m, se on havaittu 01.01.2002 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 76.94 m.
  • Havainnot asemalta 5903800. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.10. vedenkorkeus on keskimäärin 76.90 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.89 - 76.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.87 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.10. vedenkorkeus on keskimäärin 76.92 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.90 - 76.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.89 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 76.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.90 - 76.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.87 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 76.90 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 76.88 - 76.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 76.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 76.87 m.