www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Oulujoen vesistöalue - Änättijärvi

Vesistöennusteet > Oulujoen vesistöalue > Änättijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 12.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 6.5.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.5.2021 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 34.6 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 20.3 - 51.7 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 20.3 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 27.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 39.5 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 51.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 19.6 m3/s ja maksimiarvo 63.5 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto