logo
 

Vesistöennusteet: Kiiminkijoen vesistöalue - Haukipudas

Vesistöennusteet > Kiiminkijoen vesistöalue > Haukipudas > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 9.3.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 8.3.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.3.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 53.1 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 27.1 - 90.3 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 27.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 40.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 62.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 90.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 21.0 m3/s ja maksimiarvo 105 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1976 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 336.88 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 609.00 m3/s, se on havaittu 29.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 129.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           123.25           27.466          
  2           315.52           17.415          
  3           369.90           22.127          
  4           404.70           26.106          
  5           430.47           29.327          
  6           450.96           32.004          
  7           467.98           34.288          
  8           482.54           36.275          
  9           495.27           38.034          
  10           506.57           39.611          
  15           549.51           45.702          
  20           579.57           50.038          
  30           621.57           56.166          
  40           651.18           60.523          
  50           674.07           63.908          
  60           692.73           66.677          
  70           708.48           69.020          
  80           722.12           71.051          
  90           734.13           72.844          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           744.88           74.448          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6000410 Haukipudas havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Tulvaraja 450 m3/s
 • Jäänlähtö 165 m3/s